rosalind_franklin

Jeugd

Rosalind Franklin was een dochter van de bankier Ellis Franklin en diens echtgenote Muriel Frances Waley (1894-1976). Zij ging na de lagere school op twaalfjarige leeftijd naar St. Paul’s Girls School, een van de weinige meisjesscholen waar lesgegeven werd in natuur- en scheikunde. Op haar vijftiende besloot ze dat ze wetenschapper wilde worden. Haar vader was echter tegen hoger onderwijs voor vrouwen en wilde dat ze sociaal werkster werd. Hij weigerde daarom de kosten van haar universitaire opleiding te betalen, hoewel zij het toelatingsexamen voor de Universiteit van Cambridge al met succes had afgelegd. Hij ging pas overstag toen een tante toezegde haar studie te zullen betalen en zijn echtgenote hun dochter bleek te steunen.

Wetenschappelijke carrière

In 1938 werd Franklin toegelaten tot het Newnham College van de Universiteit van Cambridge, waar ze in 1941 afstudeerde in de natuurwetenschappen met als specialisatie fysische chemie. Na nog een jaar aan de universiteit gewerkt te hebben, werd ze in 1942 in het kader van de Tweede Wereldoorlog onderzoeker bij de British Coal Utilisation Research Association. Ze onderzocht daar de aard van steenkool met het doel deze, wegens de schaarste in de oorlogsperiode, zo efficiënt mogelijk toe te passen. Dit werk vormde de basis voor haar doctoraat in fysische chemie dat ze in 1945 toegekend kreeg van de Universiteit van Cambridge.

Na haar periode aan Cambridge volgden drie jaren van studie in Parijs aan het “Laboratoire Central des Services Chimiques de l’Etat”. Hier leerde ze de röntgendiffractie technieken die zouden bijdragen aan de ontdekking van de structuur van DNA. In 1948 keerde ze terug naar het Verenigd Koninkrijk om als onderzoeker op het gebied van moleculaire röntgendiffractie te gaan werken aan King’s College London.

Onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden voor het DNA-onderzoek zorgden voor wrijving tussen Franklin en Maurice Wilkins, een onderzoeker die al langer voor Randall werkte. Wilkins toonde op een gegeven moment Franklins röntgendiffractiefoto’s van DNA aan James Watson, de concurrent uit Cambridge, die hierdoor het idee kreeg dat de structuur van DNA eruit moest zien als een dubbele helix. Dit resulteerde in een artikel in het blad Nature. In hetzelfde nummer van Nature verscheen ook het werk van Franklin ter ondersteuning van zijn conclusies.

Of Franklin zelf de structuur van DNA zou hebben gevonden en in hoeverre haar naam genoemd dient te worden bij de ontdekking van de structuur van DNA blijft tot op heden reden tot discussie. Feit blijft wel dat zonder haar kwalitatief hoge röntgendiffractiefoto’s van DNA het langer geduurd zou hebben alvorens de structuur daarvan gevonden zou zijn.

Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten in 1956 werd ze ziek, er werd ovariumcarcinoom vastgesteld. Twee jaar later overleed ze op 37-jarige leeftijd.

In 1962 ontvingen Watson, Crick en Wilkins de Nobelprijs. Mogelijk zou ook Rosalind Franklin in die eer hebben gedeeld als ze nog had geleefd. De prijs wordt echter niet postuum uitgereikt, en wordt ook niet uitgereikt aan meer dan drie personen.

De Rosalind Franklin Contest is een interfacultaire wedstrijd die teams van alle geneeskunde faculteiten in Nederland uitdaagt om de ‘kennis en kunde-strijd’ aan te gaan.

Het idee voor een interfacultaire geneeskundewedstrijd komt vanuit Berlijn, waar voorheen door de Charité universiteit de Benjamin Franklin Contest werd gehouden en nu als Goethe Contest in Frankfurt jaarlijks plaatsvindt.

Alle geneeskundefaculteiten in Nederland mogen één team aandragen voor de RFC om de eer van de faculteit te verdedigen, waarbij gemotiveerde studenten de kans krijgen om te excelleren. Daarnaast is dit ook hét moment om geneeskundestudenten te ontmoeten vanuit alle faculteiten en zowel sociale als professionele netwerken uit te breiden. En, natuurlijk, om na de inspanningen met z’n allen het succes te vieren in het mooie bourgondische Maastricht.

Tegenwoordig wordt er niet alleen van studenten verwacht dat zij goede kennis hebben en vaardigheden beheersen, maar wordt er ook steeds meer nadruk gelegd op samenwerken in teamverband en sociale vaardigheden. Omdat dit laatste wat moeilijker te testen is op één dag, hebben wij besloten de focus te leggen op medische kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn een goede samenwerking en slimme tactiek ook essentieel voor het winnen van de Contest!

Deze dag zijn niet alleen geselecteerde teams welkom, maar wordt er ook gerekend op support vanuit de verschillende universiteiten. Ook zij kunnen als publiek deelnemen aan bepaalde onderdelen van de wedstrijd en maken zo kans op vele mooie prijzen. Houd voor updates de website in de gaten!