rosalind_franklin

Jeugd
Rosalind Franklin was een dochter van de bankier Ellis Franklin en diens echtgenote Muriel Frances Waley (1894-1976). Zij ging na de lagere school op twaalfjarige leeftijd naar St. Paul’s Girls School, een van de weinige meisjesscholen waar lesgegeven werd in natuurkunde en scheikunde. Op haar vijftiende besloot ze dat ze wetenschapper wilde worden. Haar vader was echter tegen hoger onderwijs voor vrouwen en wilde dat ze sociaal werkster zou worden. Hij weigerde daarom de kosten van haar universitaire opleiding te betalen, hoewel zij het toelatingsexamen voor de Universiteit van Cambridge al met succes had afgelegd. Hij ging pas overstag toen een tante toezegde haar studie te zullen betalen en zijn echtgenote hun dochter bleek te steunen.

Wetenschappelijke carrière
In 1938 werd Franklin toegelaten tot het Newnham College van de Universiteit van Cambridge, waar ze in 1941 afstudeerde in de natuurwetenschappen met als specialisatie fysische chemie. Na nog een jaar aan de universiteit gewerkt te hebben, werd ze in 1942 in het kader van de Tweede Wereldoorlog onderzoeker bij de British Coal Utilisation Research Association. Ze onderzocht daar de aard van steenkool met het doel deze, wegens de schaarste in de oorlogsperiode, zo efficiënt mogelijk toe te passen. Dit werk vormde de basis voor haar doctoraat in fysische chemie dat ze in 1945 toegekend kreeg van de Universiteit van Cambridge.

Na haar periode aan Cambridge volgden drie jaren van studie in Parijs aan het “Laboratoire Central des Services Chimiques de l’Etat”. Hier leerde ze de röntgendiffractie technieken die zouden bijdragen aan de ontdekking van de structuur van DNA. In 1948 keerde ze terug naar het Verenigd Koninkrijk om als onderzoeker op het gebied van moleculaire röntgendiffractie te gaan werken aan King’s College London.

Onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden voor het DNA-onderzoek zorgden voor wrijving tussen Franklin en Maurice Wilkins, een onderzoeker die al langer voor Randall werkte. Wilkins toonde op een gegeven moment Franklins röntgendiffractiefoto’s van DNA aan James Watson, de concurrent uit Cambridge, die hierdoor het idee kreeg dat de structuur van DNA eruit moest zien als een dubbele helix. Dit resulteerde in een artikel in het blad Nature. In hetzelfde nummer van Nature verscheen ook het werk van Franklin ter ondersteuning van zijn conclusies.

Of Franklin zelf de structuur van DNA zou hebben gevonden en in hoeverre haar naam genoemd dient te worden bij de ontdekking van de structuur van DNA blijft tot op heden reden tot discussie. Feit blijft wel dat zonder haar kwalitatief hoge röntgendiffractiefoto’s van DNA het langer geduurd zou hebben alvorens de structuur daarvan gevonden zou zijn.

Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten in 1956 werd ze ziek en werd ovariumcarcinoom vastgesteld. Twee jaar later overleed ze op 37-jarige leeftijd.

In 1962 ontvingen Watson, Crick en Wilkins de Nobelprijs. Mogelijk zou ook Rosalind Franklin in die eer hebben gedeeld als ze nog had geleefd. De prijs wordt echter niet postuum uitgereikt, en wordt ook niet uitgereikt aan meer dan drie personen.