Uitleg aanmelding teams

Wie kunnen zich aanmelden?
De contest richt zich op Geneeskunde studenten in de eindfase van hun bachelor opleiding. De vragen zullen dan ook gemaakt worden op derdejaars niveau. Eerste- en tweedejaars studenten mogen uiteraard ook gewoon deelnemen.

Hoe ziet een team eruit?
Iedere faculteit vaardigt een team af bestaande uit 5 studenten en 1 coach. De coach is een medisch specialist/arts assistent en zal, naast eventueel het jullie klaarstomen voor de contest, zitting nemen in de jury. Bij twijfel of discussie besluit de jury gezamenlijk wat er met de vraag en de punten gebeurt. Samen met de studievereniging zal naar een enthousiaste en geschikte coach gezocht worden.

Wat kost het en wat krijg je voor dit bedrag?
Per persoon vragen wij een bijdrage van €20,-. Bij de inschrijving van het definitieve team zal zodoende een betaling gevraagd worden van €100,- per team. Voor dit bedrag wordt de gehele dag, inclusief één overnachting, voor je verzorgd! Denk hierbij aan Limburgse vlaai in de pauze, lunch, drankjes bij de borrel tijdens de prijsuitreiking, diner en ‘afterparty’.

Waar kun je je aanmelden voor de voorronde?
Geïnteresseerden kunnen zich als team aanmelden bij de eigen studievereniging. De e-mailadressen hiervoor vind je hieronder. Afhankelijk van het aantal teams dat zich aanmeldt en de keuze van de studievereniging, kan er een voorronde plaatsvinden om te bepalen welk team het sterkte is en afgevaardigd zal worden naar de contest.

Wat is de deadline voor de inschrijving?
De voorrondes zullen in maart plaatsvinden, de inschrijvingen voor de voorronde zijn daarom op de meeste plaatsen reeds gesloten.
– De definitieve teams, met coaches, dienen vóór 1 april ingeschreven te zijn.

Overige vragen
Bij onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar rfcontest@maastrichtuniversity.nl.

Aanmelden via:
UvA Amsterdam: secretaris@mfas.net
VU Amsterdam: secretarisexternus@mfvu.nl
Groningen: bestuur@panacea.nl
Leiden: secretaris@mfls.nl
Maastricht: msvpulse_intern@maastrichtuniversity.nl
Nijmegen: MFVN@radboudumc.nl
Rotterdam: vice-praeses@mfvr.nl    
Utrecht: pr@msfusams.nl

 

Alle rechten voorbehouden - Stichting Rosalind Franklin Contest - Contact