Commissie Wedstrijd

Zonder vragen is er natuurlijk geen wedstrijd! Dit neemt deze commissie dan ook op zich. Ze bereiden de multiple choice vragen, blikdiagnoses, casuïstiek en praktijkopdrachten voor. De grote uitdaging is om de Contest elk jaar te vernieuwen. Dit gaat in overleg met specialisten om het hoge niveau en de correctheid van de vragen te bewaken. Ook zorgen ze ervoor dat de opdrachten gepresenteerd kunnen worden tijdens de Contest zelf en zijn ze verantwoordelijk voor de puntentelling.

Commissieleden: Michelle Grouls, Raisa van der Horst, Aimée Voigt & Laurie Verkerk.

Alle rechten voorbehouden - Stichting Rosalind Franklin Contest - Contact